facebook
Wypożyczalnia rowerów i nart biegowych Bikeski
YouTube
Zapraszamy do odwiedzania naszego kanału na youtube
Przejdź do Youtube ››
Menu


Regulamin

Regulamin 

Wypożyczania Rowerów i nart biegowych Borowiec Irena 

 1. Sprzęt sportowo-rekreacyjny może wypożyczyć tylko osoba legitymująca się  ważnym dokumentem tożsamości.
 2. Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobieramy z góry, odpowiednio do okresu wypożyczenia określonego przez Klienta.
 3. W chwili wypożyczenia sprzętu od Klienta pobrana może zostać kaucja zwrotna zatrzymywana przez wypożyczalnię na czas wypożyczenia roweru.
 4. Wypożyczając sprzęt Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy do jego zwrotu. W przypadku zepsucia, uszkodzenia, zmiany części lub kradzieży klient będzie zobowiązany pokryć powstałe szkody w całości. W przypadku kradzieży Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt Policji i przedstawić w wypożyczalni protokół potwierdzający dokonanie zgłoszenia. Nie zwalnia to Klienta z odpowiedzialności materialnej za poniesioną szkodę i konieczności zwrotu kwoty równej wartości wypożyczonego sprzętu pomniejszonej o kaucję.
 5. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez Klienta. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 6. Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i prawa co klient potwierdza podpisując niniejszy regulamin.
 7. Wypożyczony sprzęt należy zwrócić do wypożyczalni w terminie deklarowanym i opłaconym. O zamiarze przedłużenia okresu wypożyczenia należy poinformować wypożyczalnię przed jego upływem, telefonicznie lub osobiście.
 8. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty zgodnej z cennikiem odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu.
 9. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna klienta za niewiarygodnego, może mu odmówić wypożyczenia sprzętu bez uzasadnienia.
 10. Akceptacja Regulaminu Wypożyczalni oznacza zgodę Klienta na warunki określone niniejszym Regulaminem. Regulamin Wypożyczalni dostępny będzie w wypożyczalni oraz na stronie internetowej www.bikeski.pl
 11. Rowery przeznaczone są do jazdy rekreacyjnej. Zabrania się wykorzystywania ich w zawodach rowerowych oraz przy ekstremalnych zjazdach downhill. 
 12. Serdecznie prosimy o szanowanie naszego sprzętu! :)

 

Kontakt

Godziny otwarcia:

poniedziałek - niedziela: 09:00 - 20:00

ul. Sportowa 2,
57-550 Stronie Śląskie

Tytuł (pan, pani)
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
E-mail kontaktowy
Wiadomość
 
Akceptuję regulamin